Invalidiyhdistys

Invalidiyhdistys - Etelä-Saimaan Invalidit Ry

Etelä-Saimaan Invalidit on paikallinen invalidiyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon. Yhdistys toimii Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä.

Invalidiyhdistys lyhyesti:

 • Neuvoo ja opastaa jäsenistöä vammaisuutta koskevissa asioissa.
 • Edistää ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta.
 • Edistää jäsenten osallistumismahdollisuuksia.
 • Edistää jäsentensä toimintakyvyn ylläpitämistä.
 • Järjestää monenlaisia tilaisuuksia.
 • Tuottaa erilaisia materiaaleja.
 • Järjestää jäsenilleen koulutus-, virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia.
 • Järjestää vertaistukitoimintaa.
 • Edistää urheiluseurana jäsentensä liikuntamahdollisuuksia.
 • Avustaa mahdollisuuksien mukaan jäseniä ja heidän perheitään.
 • Toimii yhteistyössä vammaisten asioita ajavien muiden järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Hankkii varoja toimintaansa varten.

Täältä löydät yhdistyksen säännöt kokonaisuudessaan:

Etelä-Saimaan invalidit Ry:n toimintasuunnitelma 2023 löytyy täältä: